Danh mục sản phẩm

BẢO HIỂM TRÁCH NHIỆM DÂN SỰ BẮT BUỘC

Mục đích sử dụng Bạn có thể lựa chọn xe kinh doanh hoặc không kinh doanh
Số chỗ ngồi / Tải trọng

Số người tham gia  (Bằng số chỗ ngồi trên xe)
Số tiền bảo hiểm (người/vụ)
Mã chiết khấu:
Nhập thông tin

BẢO HIỂM TNDSBB Ô TÔ

Phí: Bảo hiểm TNDS bắt buộc

PHÍ BẢO HIỂM TNDS (GỒM VAT)

PHÍ BẢO HIỂM TẠI NẠN NNTX (MIỄN VAT)

TỔNG PHÍ (GỒM VAT)

SỐ TIỀN CHIẾT KHẤU
0

TỔNG PHÍ THỰC THU (GỒM VAT)

Đang tải dữ liệu...
Tổng: Xem chi tiết

ABOUT SSL CERTIFICATES