Danh mục sản phẩm

Bảo hiểm tai nạn con người 24/24 của Bảo Minh là sản phẩm phù hợp cho những người làm việc trong môi trường có nhiều nguy cơ xảy ra tai nạn thân thể như công nhân làm việc trong nhà máy, nhà xưởng, Thợ xây dựng, kỹ sư làm việc tại công trình, công trường xây dựng. Sản phẩm cũng hữu ích cho tất cả các đối tượng khác chủ động đề phòng các rủi ro tai nạn có thể phát sinh trong sinh hoạt, vui chơi và làm việc hàng ngày.

Nhằm phục vụ tốt hơn, thuận tiện hơn, Bảo Minh đã triển khai bán loại hình bảo hiểm tai nạn con người 24/24 thông qua kênh bán hàng trực tuyến.

Các bước tham gia bảo hiểm tai nạn con người 24/24 trên trực tuyến (online) của Bảo Minh.

Bước 1: Truy cập website https://tructuyen.baominh.vn

Bước 2: Chọn sản phẩm bảo hiểm “Bảo hiểm tai nạn con người 24/24”

Bước 3: Click vào “Tính phí & đặt mua”

Bước 4: Nhập thông tin yêu cầu bắt buộc

Bước 5: Nhập thông tin thanh toán

Bước 6: Xác nhận đơn hàng

Sau khi Qúy khách thanh toán hoàn tất, Bảo Minh lập tức xác nhận đơn hàng thành công thông qua tin nhắn sms và email. Trong vòng 48h làm việc, người của Bảo Minh sẽ giao đơn (hợp đồng) đến tận địa chỉ quý khách yêu cầu.

Trong quá trình thực hiện, nếu quý khách gặp khó khăn xin vui lòng gọi đến hotline: 1800-588812 (nhánh 2) để được hỗ trợ và tư vấn

Quyền lợi của Người được bảo hiểm

A. Chết và thương tật vĩnh viễn

  1. Trường hợp Người được bảo hiểm bị chết/ thương tật tòan bộ vĩnh viễn do tai nạn thuộc phạm vi bảo hiểm: Bảo Minh trả toàn bộ Số tiền bảo hiểm ghi trong hợp đồng bảo hiểm hoặc giấy chứng nhận bảo hiểm.
  2. Trường hợp Người được bảo hiểm bị thương tật bộ phận vĩnh viễn do tai nạn thuộc phạm vi bảo hiểm, Bảo Minh trả tiền bảo hiểm theo tỷ lệ phần trăm của Số tiền bảo hiểm nêu trong Bảng tỷ lệ trả tiền bảo hiểm thương tật do Bảo Minh ban hành kèm theo Quy tắc bảo hiểm này.
  3. Trường hợp Người được bảo hiểm bị tai nạn dẫn đến thương tật bộ phận vĩnh viễn đã được trả tiền bảo hiểm, trong vòng một (01) năm kế từ ngày xảy ra tai nạn Người được bảo hiểm bị chết do hậu quả của chính tai nạn đó, Bảo Minh sẽ trả phần chênh lệch giữa số tiền bảo hiểm ghi trong Hợp đồng bảo hiểm hoặc Giấy chứng nhận bảo hiểm với số tiền đã trả trước đó. Trong mọi trường hợp số tiền chỉ trả không được vượt quá số tiền bảo hiểm tham gia.

B. Thương tật tạm thời

1. Đối với số tiền bảo hiểm bằng hoặc dưới 20 (hai mươi) triệu đồng/người/vụ

Trường hợp Người được bảo hiểm bị thương tật tạm thời do tai nạn thuộc phạm vi bảo hiểm, Bảo Minh trả tiền bảo hiểm theo tỷ lệ phần trăm của Số tiền bảo hiểm nêu trong Bảng tỷ lệ trả tiền bảo hiểm thương tật hoặc chỉ trả theo chỉ phí phát sinh thực tế nhưng tối đa không vượt qúa tỷ lệ thương tật nêu trong bảng tỷ lệ trả tiền thương tật kèm theo Quy tắc bảo hiểm này.

2. Đối với số tiền bảo hiểm trên 20 triệu đồng/người/vụ

Trường hợp Người được bảo hiểm bị thương tật tạm thời do tai nạn thuộc phạm vi bảo hiểm, Bảo Minh trả toàn bộ các chi phí hợp lý phát sinh cho việc điều trị thương tật, bao gồm: dịch vụ xe cấp cứu (loại trừ bằng đường hàng không), tiền phẫu thuật, tiền khám, chỉ phí điều trị như: xét nghiệm, chiếu rọi hình ảnh, chụp phim, truyền dịch, truyền máu, Ôxy, huyết thanh, tiền giường bệnh, tiền thuốc điều trị, viện phí…Ngoài chi phí điều trị nêu trên, Bảo Minh xem xét chỉ trả khoản Tiền bồi dưỡng cho mỗi ngày nằm viện băng 0,1% x số tiền bảo hiểm x số ngày điều trị, nhưng tối đa không vượt quá 180 ngày nằm viện trong thời hạn bảo hiểm/ vụ tai nạn. Trong mọi trường hợp tổng số tiền chỉ trả cho tất cả các chỉ phí nêu trong mục 2 này không vượt tỷ lệ % thương tật trong Bảng tỷ lệ trả tiền bảo hiểm của Bảo Minh ban hành kèm theo quy tắc này.

3. Bảo hiểm trùng và/ hoặc tham gia nhiều hợp đồng bảo hiểm:

Trường hợp Người được bảo hiểm tham gia nhiều hợp đồng bảo hiểm tai nạn có số tiền bảo hiểm trên 20 triệu đồng trên một Hợp đồng bảo hiểm.

Trường hợp Người được bảo hiểm tham gia nhiều hợp đồng bảo hiểm tai nạn, khi phát sinh tai nạn thuộc trách nhiệm bảo hiểm. Bảo Minh sẽ trả quyền lợi về chỉ phí y tế phát sinh cho việc điều trị thương tật trên cơ sở của từng hợp đồng và số tiền chỉ trả được tính theo tỷ lệ giữa Số tiền bảo hiểm tham gia của từng hợp đồng trên tổng các hợp đồng bảo hiểm. Trong mọi trường hợp số tiền chi trả cho từng hợp đồng không vượt quá Số tiền bảo hiểm tham gia của từng hợp đồng bảo hiểm và tổng số tiền chỉ trả cho các Hợp đồng bảo hiểm tham gia không được vượt quá tổng chỉ phí điều trị thực tế cũng như không được vượt quá tổng số tiền bảo hiểm tham gia.

C. Quyền lợi hưởng trợ cấp trong thời gian điều trị tai nạn:

Bảo Minh chi trả cho người được bảo hiểm tiền trợ cấp do tai nạn thuộc trách nhiệm bảo hiểm, mức chi trả 01 ngày nằm việc được căn cứ theo Số tiền bảo hiểm mà Người được bảo hiểm đã lựa chọn. Tối đa không quá 60 ngày nằm viện/năm bảo hiểm và không vượt quá số tiền trợ cấp được bảo hiểm.

STT Số tiền trợ cấp (VNĐ) Quyền lợi ngày nằm viện (VNĐ)
1                           5,000,000                                            160,000
2                         10,000,000                                            330,000
3                         15,000,000                                            500,000
4                         20,000,000                                            660,000
5                         30,000,000                                         1,000,000
6                         40,000,000                                         1,330,000
7                         50,000,000                                         1,660,000
8                         70,000,000                                         2,330,000
9                       100,000,000                                         3,330,000

Khi yêu cầu Bảo Minh­ trả tiền bảo hiểm, Người được bảo hiểm và / hoặc người thừa kế hợp pháp phải gửi cho Bảo Minh các chứng từ sau đây:

1. Giấy yêu cầu trả tiền bảo hiểm (mẫu của Bảo Minh).

2. Giấy chứng nhận bảo hiểm hoặc hợp đồng bảo hiểm, các Phụ lục nếu có (bản sao).

3. Biên bản tai nạn/Bản tường trình tai nạn có xác nhận của: Chủ hợp đồng bảo hiểm/ cơ quan, chính quyền địa phương, công an, cảnh sát giao thông nơi Người được bảo hiểm bị tai nạn.

– Đối với tai nạn giao thông: Cung cấp Bản tường trình tai nạn, trường hợp có cảnh sát giao thông lập biên bản, cần cung cấp biên bản tai nạn giao thông, Giấy đăng ký xe và Giấy phép lái xe hợp lệ (nếu là người trực tiếp lái xe) và các giấy tờ khác có liên quan…

– Tai nạn lao động: Cung cấp bản tai nạn lao động hoặc bản tường trình tai nạn có xác nhận của cơ quan/ công ty/ chính quyền. Nếu là tai nạn trong sinh họat cần có bản tường trình tai nạn có xác nhận của Chủ hợp đồng bảo hiểm hoặc cơ quan/ chính quyền địa phương và các giấy tờ khác có liên quan…

4. Các chứng từ y tế: giấy ra viện, phiếu điều trị (trường hợp điều trị nội trú), phiếu mổ (trường hợp phẫu thuật), tiền viện phí, toa thuốc, hóa đơn… do người có thẩm quyền của cơ sở y tế ký, đóng dấu.

5. Giấy chứng tử (trường hợp Người được bảo hiểm chết).

6. Chứng từ chứng minh quyền thừa kế hợp pháp (trường hợp Người được bảo hiểm chết).

Trường hợp Người được bảo hiểm ủy quyền cho người khác nhận tiền bảo hiểm, phải có giấy ủy quyền hợp pháp và tuân thủ quy định khác về việc nhận bồi thường thay do Bảo Minh ban hành.

Tổng Công ty Cổ phần Bảo Minh với mạng lưới công ty trải dài khắp toàn quốc luôn sẵn sàng phục vụ trong trường hợp quý khách hàng cần đến sự hỗ trợ của Bảo Minh.

Ngoài ra, quý khách hàng có thể liên lạc trực tiếp với Bảo Minh thông qua số điện thoại: 1800.58.88.12

Bình luận về sản phẩm Bảo hiểm tai nạn 24/24

Yêu cầu tư vấn qua điện thoại

Xin nhập tên và số điện thoại để chúng tôi giúp bạn!
ABOUT SSL CERTIFICATES