Danh mục sản phẩm

Tính phí

Mục đích sử dụng Hiện nay chúng tôi chỉ cung cấp cho xe không kinh doanh
Chọn hãng Vui lòng chọn hãng xe bạn đang sử dụng như: Toyota, Audi, BMW...
Dòng xe
Năm sản xuất
Giá trị xe tham chiếu:
Số tiền bảo hiểm:   đ
Thời hạn bảo hiểm

Mã chiết khấu:
Lựa chọn thêm các điều kiện bảo hiểm bổ sung:

Chọn mức khấu trừ :

Mức khấu trừ là phần khách hàng chung tay với Bảo Minh chi trả bồi thường - mức khấu trừ càng cao, tỷ lệ giảm phí càng nhiều

Số người tham gia  (Bằng số chỗ ngồi trên xe)
Số tiền bảo hiểm (người/vụ)
Phí bảo hiểm
(Miễn VAT)
0 đ

Phí bảo hiểm
(Gồm VAT)
0 đ
Nhập thông tin

Bảo hiểm vật chất xe

Phí: Bảo hiểm TNDS bắt buộc

PHÍ BH (GỒM VAT)

PHỤ PHÍ BH (GỒM VAT)

PHÍ BH TAI NẠN (MIỄN VAT)

PHÍ BH TNDS (GỒM VAT)

SỐ TIỀN CHIẾT KHẤU TRÊN PHÍ BH

TỔNG PHÍ THỰC THU (GỒM VAT)

Đang tải dữ liệu...
Tổng: Xem chi tiết

ABOUT SSL CERTIFICATES